Ochrona danych osobowych

  1. Szanujemy prywatność Użytkowników odwiedzających nasz sklep i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność przetwarzania danych osobowych, w których posiadanie weszliśmy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).
  2. Kontakt z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. sprawia, iż przekazywane są nam dane osobowe takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przedstawione zapytanie.
  3. Bierne korzystanie z sklepu jest anonimowe i nie wiąże się z podawaniem żadnych danych.
  4. Wszystkie dane, jakie zostaną nam udostępnione pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. W żadnym wypadku nie przekazujemy ich osobom trzecim. Nie podlegają one sprzedaży, wymianie itp. Działamy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
  5. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  6. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.